ช่องทาง โทรศัพท์

Tel: 02-024-9152-3

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สำหรับ ลูกค้าที่สนใจ หรือ สอบถามข้อมูลเครื่องทำน้ำแข็ง และ เครื่องทำน้ำแข็งหยอดเหรียญ

Mobile: 061-2780-780

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สำหรับมือถือ ลูกค้าที่สนใจ หรือ สอบถามข้อมูลเครื่องทำน้ำแข็ง และ เครื่องทำน้ำแข็งหยอดเหรียญ

ช่องทาง ออนไลน์

Facebook: cleanicethailand

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านชองทาง Facebook ลูกค้าที่สนใจ หรือ สอบถามข้อมูลเครื่องทำน้ำแข็ง และ เครื่องทำน้ำแข็งหยอดเหรียญ

Line ID: valaiporn25

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางไลน์ ลูกค้าที่สนใจ หรือ สอบถามข้อมูลเครื่องทำน้ำแข็ง และ เครื่องทำน้ำแข็งหยอดเหรียญ

E-mail: Valaiporn.en@gmail.com

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอีเมลล์ ลูกค้าที่สนใจ หรือ สอบถามข้อมูลเครื่องทำน้ำแข็ง และ เครื่องทำน้ำแข็งหยอดเหรียญ