เครื่องล้างจาน Hoshizaki

Dishwasher Hoshizaku

เครื่องล้างจาน HW-600B3

เครื่องล้างจาน HW-320B PDRT (D)

เครื่องล้างจาน HW-320B-S PDRT